Logga OLT

? } ?>

exempel på energigivande workshoppar

6P Metoden

personalens samarbete
personlig karriärplan

Tema
”Upplevelsebaserat verktyg Agera.”

Föreläsare
Martin Bröns
Skådespelare och Teaterpedagog


Innehåll
I den här workshoppen fokuserar vi på personalens samarbete och energi. Genom att öppna upp för ett mer lekfullt förhållningssätt får vi möjlighet att lämna våra invanda och trygga beteenden och utforska de spontana sidorna hos oss själva. Detta får en direkt effekt på kreativitet, arbetsglädje och samarbete. 

psykisk hälsa
personliga relationer

Tema
”Mindfulness & KBT.”

Föreläsare
Maria Markevind
Leg. Läkare, Specialist i psykiatri


Innehåll
Genom olika samtalsterapeutiska  verktyg försöker vi ta oss an personliga relationer och psykisk hälsa. Att må bra är det centrala i att man orkar med den snabba utvecklingen i dagens samhälle. Arbetsgivare kräver en hög prestation av var och en och för att tackla dessa krav krävs det en bra balans på livets alla plan. 

personalens kondition
personalens matvanor

Tema
”Bli av med rygg- och nackvärk.”

Föreläsare
Jarkko Kortelainen
Grundare av Fustra och World of Shape

Innehåll
I dagens samhälle sitter vi 40% av tiden. Det medför att alla muskler på kroppens framsida blir starkare än baksidas muskler. Denna obalans är i sin tur största orsaken till rygg- och nackproblem som drabbar nästan 80 % av människor idag. Hur gör man för att bli av med dessa besvär? 

Ge personalen stöd i livets olika delar och uppnå dina mål.

ONE LIFETIME Läkarmottagning

Terapier - Kliniska prövningar - Medicinska bedömningar - Föreläsningar

Copyright © 2014 - 2021 - M Markevind AB, Drottninggatan 9, 541 50 Skövde

Tel: +46 (0)73-079 60 06 - Fax: +46 (0)500-41 03 39 - E-post: arbete@onelifetime.se