Logga OLT

? } ?>

personalens samarbete
personlig karriärplan

Under de här 6P-delarna kan du läsa om hur vi stärker samarbete bland personalen och hur vi jobbar med kompetensutveckling. 

6P Metoden

Personalens samarbete

Målet med den här delen är att bidra till en ökad delaktighet bland personalen. Goda relationer bland medarbetare bidrar till en bra kommunikation som är en grundsten i arbetet mot uppsatta mål på arbetsplatsen.

I det här arbetet använder vi upplevelsebaserat verktyg Agera som fokuserar på:

1. Problemlösning
2. Nytänkande
3. Kommunikationsträning
4. Spontanitet
5. Lek och kreativitet

Genom att öppna upp för ett mer lekfullt förhållningssätt får vi möjlighet att lämna våra invanda och trygga beteenden och utforska de spontana sidorna hos oss själva. Detta får en direkt effekt på kreativitet, arbetsglädje och samarbete. En improvisationsövning kan också vara ett sätt att träna och utforska social kompetens och konfliktlösning. Leken erbjuder en trygg ram där deltagarna kan utforska teman och känslor som kanske vanligtvis känns skrämmande och svårhanterade.

En av grundpelarna i improvisation är att bejaka sina medspelares idéer. Den första idén är vanligtvis oftast den bästa. Genom att säga ja utan att värdera eller döma ut ett förslag skapar vi möjligheter för att något nytt kan ta form. Alla idéer kan visa sig vara en bra början som kan ha god utvecklingspotential. Detta förhållningssätt kan också användas i andra kreativa processer där målet är att få fram nya idéer eller lösningar på ett problem. Ett konkret exempel på ett ”accepterande förhållningssätt” är den så kallade Disney-metoden. Den utvecklades av Walt Disney på 1950-talet för att främja innovativt tänkande. Den syftar på att snabbt få fram nya idéer utan att initialt döma för mycket.

Personlig karriärplan

Här ligger fokus på individens kompetensutveckling som ska leda till meningsfulla arbetsuppgifter, glädje i sitt arbete och ett önskat resultat för arbetsgivaren. 

Som verktyg i den här processen använder vi coachning som är ett förhållningssätt som ska motivera och utmana individen. Coachningen blandas med marknadsföringsinslag som står för en grundplattform. Precis på samma sätt som ett företag behöver ha en bra marknadsplan för att uppnå sina mål så måste också individen ha en bra planering för att lyckas med sina personliga mål.

Den personliga karriärplanen innehåller följande delar:

1. Nulägesanalys
2. Bakgrundsanalys
3. Kortsiktiga och långsiktiga mål
4. Utmaningar
5. Aktivitetsplan

Ge personalen stöd i livets olika delar och uppnå dina mål.

ONE LIFETIME Läkarmottagning

Terapier - Kliniska prövningar - Medicinska bedömningar - Föreläsningar

Copyright © 2014 - 2021 - M Markevind AB, Drottninggatan 9, 541 50 Skövde

Tel: +46 (0)73-079 60 06 - Fax: +46 (0)500-41 03 39 - E-post: arbete@onelifetime.se