Logga OLT

? } ?>

personalens kondition
personalens matvanor

Under de här 6P-delarna kan du läsa om hur fysik och kost påverkar  personalens välmående och arbetsprestation. 

6P Metoden

Personalens kondition

Här ligger fokus på att kartlägga personalens fysik för att på bästa sätt kunna hitta vägen till ökat välmående för personal. Detta i sin tur kommer att ge arbetsgivaren ett önskat resultat.

Vi kartlägger personalens fysik med hjälp av tester och mätningar för att skapa en helhetsbild över hur personalen mår. Är personalen till exempel stillasittande eller finns det annat som skapar negativa spänningar i kroppen. Detta kommer göra det överskådligt för både personal och arbetsgivare och det blir enkelt att skapa rätt handlingsplan.

Därefter kommer vi presentera Fustra som blev årets hälsoprodukt i Finland 2012. Det pågår just nu en stor forskning angående Fustras positiva effekter på rygg, nacke samt axlar.

Den personliga konditionsplanen innehåller följande delar:

1. Livsstilsanalys
2. Kroppsanalys
3. Aktivitetsanalys och aktivitetsplan
4. Träningsprogram
5. Prehabilitering
6. Fustra

Personalens matvanor

Målet med den här delen är att kartlägga personalens matvanor både på arbetsplatsen och på fritiden. Goda matvanor hos personalen är en av de viktigaste grundstenarna för en hälsosam livsstil. Bra mat skapar bra energi, god sömn och friska medarbetare.

Kartläggning av matvanor innebär att vi bland annat kommer att arbeta med: 

1. Matdagbok
2. Receptbank
3. Valmöjligheter och goda rutiner
4. Effekter av bra matvanor

Ge personalen stöd i livets olika delar och uppnå dina mål.

ONE LIFETIME Läkarmottagning

Terapier - Kliniska prövningar - Medicinska bedömningar - Föreläsningar

Copyright © 2014 - 2021 - M Markevind AB, Drottninggatan 9, 541 50 Skövde

Tel: +46 (0)73-079 60 06 - Fax: +46 (0)500-41 03 39 - E-post: arbete@onelifetime.se