Logga OLT

? } ?>

helhetsperspektiv

Den ena delen av 6P Metoden är  helhetsperspektivet. 
 

Hur skulle det kännas att vakna en måndagmorgon efter en lång sommarsemester och se fram emot din första arbetsdag? Eller se fram emot att träffa dina arbetskamrater, jobba vidare med projekt du har tagit en kort paus ifrån samt känna motivation för att jobba mot uppsatta mål som finns på arbetsplatsen...

Företag och organisationer vill utvecklas, gå framåt och bli innovativa. För att nå dessa mål måste personalen, nämligen det viktigaste som finns på en arbetsplats, klara av detta. Några förutsättningar är exempelvis att personalen mår bra på alla plan och kommer med glädje och energi till sitt arbete. Det är inte så självklart att det alltid är på det viset!H Så hur gör du, hur skapar du de rätta förutsättningarna för just din arbetsplats? 

Vi på ONE LIFETIME försöker se helheten i livet och se sambandet mellan livets olika delar. När det uppstår ett problem i arbetet väljer du ofta att fokusera på saker som är direkt arbetsrelaterade. Ibland glömms det bort att det också finns andra delar i livet vilka kan ha en stor påverkan och vara källan till problemet.

Eftersom 6P Metoden fokuserar på livets olika delar kan vi bidra med stöd, kompetens och erfarenhet till att arbetsgivare och personal hittar en balans som ger de rätta förutsättningarna för en välfungerande arbetsplats. 

6P Metoden

Ge personalen stöd i livets olika delar och uppnå dina mål.

ONE LIFETIME Läkarmottagning

Terapier - Kliniska prövningar - Medicinska bedömningar - Föreläsningar

Copyright © 2014 - 2021 - M Markevind AB, Drottninggatan 9, 541 50 Skövde

Tel: +46 (0)73-079 60 06 - Fax: +46 (0)500-41 03 39 - E-post: arbete@onelifetime.se