Välkommen till
one lifetime läkarmottagning

vi jobbar med

Terapier

Efter bedömningen påbörjas ofta någon typ av behandling. Det kan vara farmakologisk behandling (behandling med läkemedel), psykoterapeutisk behandling (olika psykoterapier), eller kombination av farmakoterapi och psykoterapi. Psykoterapin erbjuds individuellt, i par eller i form av gruppterapi.

 

Vår mottagning innehar ett samverkningsavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). I VGR betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med.

 

Avgift för ett läkarbesök hos specialist är 300 kr. Det gäller högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att du inte behöver betala mer än 1400 kr i patientavgifter under 12 månader. 

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Öppen vård är också avgiftsfri för personer fyllda 85 år.

Kliniska prövningar

Med kliniska prövningar/läkemedelsstudier anses forskningsprojekt där en ny medicin prövas. Syftet med studierna är att undersöka om en medicin eller kombination av mediciner kan lindra ett sjukdom samt undersöka behandlingssäkerhet. 
Studierna är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Medicinska bedömningar

Diagnossättningen vid psykiska sjukdomstillstånd (depression, ångestsyndrom, etc.) baseras på symtombeskrivningar. Kommunikationen är utgångspunkten och symtomskattningsskalor är ett komplement i diagnostiken. I bedömningen tas också hänsyn till samsjuklighet med andra psykiska sjukdomar eller andra kroppsliga sjukdomstillstånd. En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för en adekvat behandling och uppföljning.

Föreläsningar

För företag och organisationer erbjuder vi föreläsningar och workshoppar inom området psykisk hälsa.

PERSONAL

Anita Byman Larsson

Psykiatrispecialiserad sjuksköterska

 

Linda Gyltman
Sjuksköterska

 

Marek Markevind

Psykiatrispecialiserad undersjuksköterska


Maria Markevind
Leg. läkare, Specialist i psykiatri och Klinisk sexolog

 

Ulrika Mälke
Sjuksköterska